PIME i Autònoms

Anàlisi xarxa
Assistència remota (sempre que la connectivitat entre technobit.cat i l'usuari sigui possible)*
Auditoria equips
Configuració dispositius en xarxa (Impressores, Discs Durs USB ...)
Configuració Firewall Windows
Configuració correu electrònic
Configuració Outlook (smtp, pop, imap)
Configuració router
Configuració xarxa local (intranet) i TCP/IP
Còpies de seguretat (Creació, gestió i recuperació)
Gestió Discs Durs (Formatació, particionaments, etc...)
Instal.lació i configuració Antivirus
Instal.lació i configuració unitats NAS
Neteja Virus/Spyware/Adware
Optimització Sistema Operatiu segons necessitat usuari.
Recuperació dades Disc Durs i unitats externes (Targetes de memòria, unitats USB, etc) al màxim que les unitats permetin**
Virtualització sistemes. Per aquells usuaris que tenen aplicacions que només funcionen amb Windows XP i han passat a Win7 o superior.

Entorns Sistemes Windows Server
Configuració servidor DHCP
Configuració WSUS (Windows Server Update Service), per automatitzar les actualitzacions dels equips del domini
Creació Active Directory (Domini Xarxa)
Definició i mapeig unitats segons usuari
Gestió Active Directory i creació polítiques per a Grups d'Usuaris


* Per a usuaris amb el servei Programa Assistència Remota actiu.
** Requereix un estudi previ per analitzar les possibilitats de rescat de dades.
'